โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ ประจำปี 2552

โครงการประชุมวิชาการ
 
-
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การใช้วัคซีนในเด็ก” (รับสมัครเฉพาะครูสังกัดโรงเรียนระดับอนุบาล ประถม และมัธยม ในเขตจังหวัดนครปฐม รวมถึงประชาชนทั่วไป)
 
-
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ ความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ระยะที่ 2” (รับสมัครเฉพาะครูสังกัดโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง)
 
-
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเฝ้าระวังอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา” (รับสมัครเฉพาะเภสัชกร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่ลงเรียนรายวิชา 565 352 เภสัชบำบัด 1)[รายละเอียด] [จดหมายประชาสัมพันธ์ (นายแพทย์สาธารณสุข)] [จดหมายประชาสัมพันธ์ (ผู้ประกอบการร้านยา) ][จดหมายประชาสัมพันธ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)] [แผนที่] [ใบสมัคร]
 
-
เข้าชมนิทรรศการ การสาธิต โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง การตรวจหายาสเตียรอยด์ในตำรับยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง และรับบริการตรวจยา
 
-
บสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุมบริการวิชาการ
 
โครงการสัปดาห์เภสัชวิชาการ  
 
-
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
 
-
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
 
-
การแข่งขันโต้วาที
 
-
กิจกรรมต่างๆ ภายในงานสัปดาห์เภสัชวิชาการ
 
 
 
 
 
 


© 2003 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved