เมนูหลัก
 
  หน้าหลัก  
  นโยบาย ปณิธาน  
  บุคลากร  
  หลักสูตร/สาขาวิชา  
  รายวิชาที่เปิดสอน  
  แบบฟอร์มต่างๆ  
  ระเบียบ/ข้อบังคับ/ ประกาศระดับบัณฑิตศึกษา  
  ทุนการศึกษา  
  ปฏิทินการศึกษา  
  กิจกรรม  
  ตารางสอน/ห้องเรียน  
  สรุปรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษา  
 
 
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่
 
  กำหนดการ  
  รายละเอียดการรับสมัคร ของแต่ละสาขา  
 
 
 
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 
  ข่าวประกาศ/ทุน  
  ปฏิทินประชุมวิชาการ  
 
 
 
Links
 
  บัณฑิตวิทยาลัย  
  คณะเภสัชศาสตร์อื่นๆ  
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม"
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ภม.สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์, ภม. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ, วทม.สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์, ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา ให้เริ่มเรียนในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย 52 เวลา 13.00-15.40 น. ห้อง 6208
ทำเนียบการวิจัย ปี 2551
ตารางทุนโครงการประจำปี 2552
เว็บไซด์วารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Journal)
กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐออสเตรียเตรียมเปิดรับสมัครทุนศึกษาและวิจัย
Annual Progress Report Form July 2008
Progress Report
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 034-255800, 034-218770 โทรสาร.034-255801