จากภายนอกคณะ
0012774 ครั้ง
จากภายในคณะ
0006920 ครั้ง

 


 

   งานบริการข้อมูลทางเภสัชกรรม ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำขึ้นนี้ ได้เริ่มงานขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 ในรูปแบบของ web board ภายใต้การดูแลของภาควิชาเภสัชกรรมและหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ กิจกรรมดังกล่าวได้ชะงักไปด้วยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีของระบบเครือข่าย ปัจจุบันเมื่อระบบพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ประกอบกับสภาเภสัชกรรมมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในวิชาชีพได้มีการฟื้นฟูความรู้ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม.....


 
 

 

© 2003 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved