ประวัติการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มศก.
    มงคลนามเภสัชกรรม
  มงคลนามเภสัชกรรม เป็นหนึ่งพึงจำนามขจร
  รวมพลังเภสัชกร เภสัชขจรระบือกร้าวแกร่ง
  ทุกถิ่นไกลทั่วไทยร่วมแรง ต่างเข้มแข็งด้วยกันทุกคน
  ร่วมใจกันยืดมั่นคุณธรรม เภสัชกรรมเพื่อปวงชน
  ปวงโรคามีมากหลากล้น เราเสาะเราค้นคิดยามาป้อง
  พร้อมฉีดกินหมดสิ้นทั้งผอง เพื่อป้องกันโรคภัยนับคณา
   
    ล้วนตั้งใจเมื่อได้ร่วมใจร่วมนโยบาย
    หมายมั่นในสวัสดิภาพของปวงประชา
    ผองโรคภัยขจัดออกไปอย่าให้มาบีฑา
    แม้ประชาไกลห่างโรคาพวกเราพอใจ
       
  มงคลนาม มงคลนาม มงคลนาม เภสัชกรรม
  มงคลนามเภสัชกรรม เป็นหนึ่งพึงจำจนเจนใจ
  รวมพลังเภสัชทั่วไป เขียวมะกอกสดใสรักดังชีวา
  ถึงอยู่ไกลรวมใจบูชา เภสัชสถาบันแสนเกรียงไกร

 

© 2002 Faculty of Pharmacy Silpakorn University All rights reserved