เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 
 
 

คุณเป็นผู้เยี่ยมชมคนที่ 
นับตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2548DOWNLOAD FLASHPLAYER